Avstrijski minister za promet Werner Faymann je včeraj v spremstvu slovenskega kolega, ministra za promet mag. Janeza Božiča obiskal koprsko pristanišče. Visoki obisk avstrijskega predstavnika je za družbo Luka Koper, d.d. izredno pomemben, saj največji delež tukajšnjega tranzitnega prometa ustvari prav avstrijsko tržišče. V lanskem letu je ta delež znašal več kot 40%. Vsega skupaj je bilo lani za avstrijske partnerje pretovorjeno 3.571.112 ton blaga, kar je dobrih 25% celotnega prometa v Luki Koper.

Avstrija prek Kopra uvaža železovo rudo, fosfate, boksit, koks, sinter magnezit, sojo, osebna vozila in kurilno olje, v izvozu pa prevladujejo les, celuloza, papir, magnezit opeka, sladkor in metalurški proizvodi.

Luka Koper želi na avstrijskem trgu še utrditi svoj položaj ter povečati promet v obeh smereh, predvsem promet kontejnerjev. Avstrijski promet s kontejnerji je za nas najpomembnejši tržni potencial, saj se sedaj v Kopru pretovarja le 20.000 TEU od skupnega števila 300.000 TEU, ki pa bo v prihodnjih letih še strmo naraščalo. Pogoj za pospešitev kontejnerskega prometa je vzpostavitev blok vlak povezave med Koprom in Avstrijo, saj je že sedaj dosegel količino, ki bi tako povezava upravičila.

Poleg pomena, ki ga ima kot tržišče za naše storitve, pa je Avstrija za Luko Koper pomembna tudi kot tranzitna dežela za prevoz blaga iz Luke Koper do avstrijskih severnih sosed. Pri tem sta za nas posebnega pomena dobra železniška povezava z Bavarsko in evropski 5. koridor.