Z doseženo količino se po sedmih letih ponovno uspešno vračamo na obseg pretovora, ki smo ga imeli pred svetovno gospodarsko krizo. Avtomobilsko industrijo je namreč kriza najprej prizadela, saj se je padec kupne moči zelo hitro odrazil na prodaji oziroma proizvodnji, in posledično tudi na manjšem pretovoru v pristaniščih. Po količini pretovorjenih avtomobilov v letu 2013 je bila Luka Koper na lestvici evropskih avtomobilskih terminalov na 11. mestu oziroma na drugem mestu med Sredozemskimi pristanišči (za Barcelono). Med strankami Luke Koper je večina evropskih in azijskih proizvajalcev avtomobilov, ki imajo svoje proizvodne obrate locirane v Evropi, Sredozemlju in Aziji. V povprečju 60% avtomobilov na ladje naložimo, 40% pa razložimo. Sicer pa redne linije s Koprom vzdržujejo največji svetovni ladjarji specializirani za avtomobile.