Novost je on-line povezava ročnih terminalov z glavno podatkovno bazo novega sistema ter optimizacija delovnih procesov na terenu in v podpornih službah. Stalna dosegljivost podatkov doprinaša boljšo kvaliteto dela in omogoča doseganje sodobnih trendov na področju logistične verige, kjer je hitrost prejema informacije ključnega pomena za ohranjanje konkurenčne prednosti.  Pri izdelavi novega sistema smo že od vsega začetka vključili tudi naše cenjene poslovne partnerje in tako zanje zagotovili, poleg kakovostnejše in standardizirane izmenjave podatkov, tudi nekatere nove funkcionalnosti, ki jim olajšajo delo in omogočajo večji nadzor nad blagovnimi tokovi.