V Luki Koper smo 11. oktobra gostili delegacijo Združenja baltskih pristanišč (Baltic ports association). V minulih dneh je delegacija že obiskala pristanišča združenja NAPA, razen Reke, ki bo delegacijo gostila jutri.

V Združenje baltskih pristanišč je vključenih 49 pristanišč iz devetih držav. Združenje je nastalo leta 1991 in njegov glavni cilj je izmenjava informacij, dobrih praks ter lobiranje pri evropskih in mednarodnih institucijah, predvsem na področju TEN-T povezav oziroma evropskih koridorjih, med katerimi je tako za baltsko združenje kot NAPA prioritetni Jadransko – Baltski koridor. Za Luko Koper je ta koridor, poleg sredozemskega, še posebej pomemben, saj na njem ležijo njena ključna tržišča. Za avstrijske partnerje, denimo Luka Koper letno opravi kar tretjino pretovora, skoraj desetina pa odpade na Slovaško in Češko. Koprsko pristanišče pa je z Baltskim morjem povezano preko Poljske oziroma z dvema vlakoma tedensko v organizaciji Baltic Rail in Adria Transport.

Baltska pristanišča skupaj na letni ravni pretovorijo več kot 800 milijonov ton blaga, od tega 8,5 milijonov TEU (kontejnerskih enot). Za primerjavo, severno jadranska pristanišča so v lanskem letu pretovorila skupaj 124 milijonov ton blaga, od tega 1,8 milijona TEU.