Tako se temu pravilno reče,« nam je danes povedal Bruno Sopič iz Službe za koordinacijo operative, ko smo ga vprašali, kaj botruje zanimivemu pogledu na kontejnerski terminal.


Ladja je obtežena tako, da je premec dvignjen nad morsko gladino. Zakaj? Ker sanirajo premčni bočni porivni vijak ali pomorcem bolj domače bow thruster.


Luka je dala na razpolago avtodvigalo z ekipo in prilagodila plan dela, dejanski servis pa opravlja podjetje Sirio.

Med sicer rednim nakladanjem in razkladanjem kontejnerjev smo poleg asistence za servis opravili tudi nekaj dodatnega dela (z ladje smo morali nekaj sto kontejnerjev začasno premakniti na skladišče, da se je barka lahko dvignila).
Z našo fleksibilnostjo in asistenco smo naredili dober vtis na ladjarja, saj smo ladji (in posadki) skrajšali plovbo za čas, ki bi ga sicer porabila za plovbo do ladjedelnice in popravilo.