V okviru tržnih aktivnosti pridobivanja novih tovorov v uvozni in izvozni smeri za terminal sadje in krepitve naše prepoznavnosti na tržišču smo se skupaj s predstavniki lokalnih špediterjev pri pretovoru sadja in zelenjave, in sicer TPG in Jandranshipping ter predstavnikom ladjarja Safmarine udeležili specializiranega sejma Asia Fruit Logistica za področje sadja in zelenjave, ki se je odvijal od 3. do 5. septembra v Hong Kongu. Na sejmu je naša skupina poskrbela za promocijo transportne poti preko Kopra, vzpostavila vrsto poslovnih stikov ter nadaljevala že v aprilu začete pogovore z indijskimi izvozniki za uvoz grozdja in jabolk iz Poljske. 

Sejem Asia Fruit Logistica pridobiva na pomenu in iz leta v leto raste, ob tem smo našo aktivnost skupaj z več lokalnimi špediterji pri pretovoru sadja in zelenjave predstavili na štirih straneh pod skupnim naslovom »Slovenia logistics« v specializirani reviji Eurofruit, ki je izšla konec avgusta in se delila obiskovalcem sejma. 
K udeležbi na sejmu nas je vzpodbudilo stanje na trgu, saj prihaja do velikih sprememb v blagovnih tokovih sadja in zelenjave. Na sankcije, ki jih je uvedla EU proti Rusiji se je namreč Rusija odzvala tako, da je v začetku avgusta uvedla enostransko popolno prepoved uvoza sadja in zelenjave iz celotne EU za obdobje enega leta. Navedeni ukrep je zelo prizadel predvsem članice EU, ki so tja doslej izvozile skupno 2,2 mio ton sadja in zelenjave letno, kar sicer predstavlja nad 30 % ruskega uvoza. Celoten sektor v EU ima iz tega naslova nepričakovane velike težave in išče izhode z delno preusmeritvijo izvoza nekaterih vrst blaga na nove trge in spodbujanjem večje potrošnje v EU. Istočasno se odpirajo nove možnosti za večji izvoz v Rusijo za dobavitelje iz neevropskih držav, med katerimi so tudi naše stranke iz Izraela in Egipta, ki na ruskem tržišču že dve leti povečujejo svojo prisotnost zaradi višjih cen, kot jih dosegajo v Evropi. Navedene spremembe vplivajo tudi na naš pretovor, upad pretovora v prihodu iz Izraela beležimo že dve sezoni zaradi povečanega izraelskega izvoza v Rusijo. Naše tržne aktivnosti usmerjamo v pritegnitev izvoza poljskih jabolk za tržišče Indije in arabskega zaliva ter pritegnitev indijskega grozdja v uvozu.