Prometni minister Republike Bolgarije g. Peter Mutafchiev je v spremstvu slovenskega kolega mag. Janeza Božiča v torek, 8. maja 2007, obiskal Luko Koper. Ministra sta se z upravo družbe Luka Koper, d.d. pogovarjala o možnostih sodelovanja  z bolgarskim gospodarstvom na področju pomorskega transporta. Gostitelji so gostu predstavili poslovanje družbe in njene razvojne načrte.

Luko Koper je v preteklosti z Bolgarijo že povezovala redna RO-RO ladijska linija in sicer dvakrat mesečno do pristanišča Burgas. Delovala je do leta 1996, ukinjena pa je  bila, ker je promet na njej tedaj zelo upadel. V letu 2006 je bolgarski promet prek koprskega pristanišča znašal okrog 73.500 ton. Prek Kopra sedaj bolgarsko gospodarstvo izvaža sipke tovore in uvaža predvsem avtomobile azijskih proizvajalcev.

Bolgarija ima svoje luke, vendar pa tako v Luki Koper, kot tudi na bolgarski strani  obstaja interes  po ponovni vzpostavitvi  ladijskih povezav. S preusmeritvijo nekaterih blagovnih tokov v smeri Srednja Evropa – Črno morje in kaspijska regija ter obratno s sedanjih kopenskih na morsko pot bi pridobila tako naša kot bolgarska pristanišča, hkrati pa bi se razbremenilo kopensko prometno omrežje obeh držav, v skladu z usmeritvami EU za spodbujanje razvoja »pomorskih avtocest« (short sea shipping).