Izbor za Nagrado CIO leta, je priznanje za največje dosežke na podočju IKT managementa v Sloveniji, ki ga podeljuje podjetje Housing iz Ljubljane, izvajalec izobraževanj s področja računalništva in informacijske tehnologije. Nagrada spodbuja odličnost in uspešnost v slovenskem gospodarstvu ter z izpostavljanjem največjih dosežkov na področju IT krepi vlogo in pomen informacijske tehnologije v gospodarskih družbah. Nagrado prejme vodja oz. direktor informatike, ki je v preteklem letu z vodenjem področja realiziral cilje, ki so pozitivno vplivali na IKT ter celotno podjetje. Letošnji nominiranci so bili Darja Murkovič Žigart (Pošta Slovenije), Boštjan Rigler (PRO PLUS), Andrej Šajn (GEN-I) in Boris Šušmak (Luka Koper).

Nagrado CIO leta 2013 je tokrat prejel naš sodelavec Boris Šušmak, vodja Službe za informatizacijo poslovnih procesovv Luki Koper, d. d., ki je ob tej priložnosti povedal: »Zaradi številnih pretovornih skupin in specifik pristaniškega dela se v Luki Koper soočamo z zelo zahtevno IT podporo in uporabniškimi zahtevami. V  sodelovanju z uporabniki in strokovnjaki iz Actuala I. T. v naše vsakdanje delo nenehno vnašamo programske izboljšave in IT rešitve. Iz preteklega leta bi izpostavil uspešno uvedbo novega sistema Tideworks za upravljanje s kontejnerskim terminalom, ki že prinaša želene rezultate in povečanje produktivnosti, za 11 % pa smo znižali tudi strošek IT podpore. Biti izbran za najboljšega s svojega področja je veliko priznanje in predvsem izziv, da si bomo še naprej prizadevali ostati »v formi« in svoje poslovne procese nenehno izboljševali ter prinašali dodano vrednost pristaniškemu delu tudi preko ITja.«

Strokovna komisija je utemeljitev izbora zaključila z besedami: »Nagrajenca odlikuje analitičen pristop v informatiki, razumevanje potreb uporabnikov in intenzivno sodelovanje z njimi z namenom poiskati učinkovite, inovativne in sodobne informacijske rešitve.«


Ob prevzemu nagrade je Šušmak iskreno čestital tudi svojim sodelavcem za uspešno vodenje IT aktivnosti ter se zahvalil kolegom iz koprskega podjetja Actual I.T., d. d., ki Luki Koper že 10 let nudi svoje storitve, uspešno sodelovanje pa temelji na strokovnosti in prilagodljivosti Actualovcev.