Goste sta ob tej priložnosti sprejela predsednica uprave Nevenka Kržan in član uprave Gregor Belič ter jim predstavila delovanje pristanišča, rezultate poslovanja in naložbe, ki so v teku oz. jih bomo uresničili v prihodnjih letih.

Z Brazilijo nas veže dolgoletno sodelovanje, na letni ravni skozi Luko Koper pretovorimo dobrih 600.000 ton blaga iz Brazilije, v večji meri gre za sojine tropine, nekaj pa je tudi kontejnerjev.