Na ruševinah podrtega objekta Troples že raste nov objekt, v katerega se bodo preselili vsi najemniki, ki servisirajo luško mehanizacijo. Iz zdaj že bivšega objekta so se morali izseliti tudi cariniki. »Luka nas je predhodno obvestila, da bo gradila nove servisne delavnice na območju Troplesa. Ponudili so nam novo lokacijo in za najbolj primerne so se izkazali prostori v skladišču 3 A. Prostore so preuredili skladno z našimi potrebami in znotraj skladišča zgradili nove pomožne prostore: garderobe, sanitarije in priročno shrambo v približno enaki izmeri kot prej. V novih prostorih dela ekipa carinikov, ki jo oddelek za analize in kontrole oblikuje sproti po potrebi za preglede blaga. Še bolj pa se veselimo novih prostorov, ki se bodo uredili na vratarnici, kjer so se začele že resne priprave na obnovo,« nam je povedala Marija Marušič, pomočnica direktorja Carinskega urada Koper.