V ponedeljek, 16. decembra 2013 so se na redni skupščini v Benetkah zbrali predstavniki pristanišč NAPA. Podpisali so tudi pismo o nameri, ki podpira skupno pripravo pristanišč na zadnji razpis TEN-T iz sedanje finančne perspektive 2007-2013, ki je bil objavljen v petek, 13. 12. 2013.  

Podpisano pismo o nameri potrjuje interes za nadaljnje sodelovanje med pristanišči in predvideva skupno podpiranje vseh infrastrukturnih projektov vsake članice združenja NAPA z namenom povečanja pristaniških zmogljivosti severnega Jadrana ter pravočasne vzpostavitve povezav z zalednimi tržišči. Vsekakor je tu priložnost za institucionalno sodelovanje v okviru evropskih projektov. Aktualna tema ostaja okoljevarstvo, saj si želijo z različnimi strategijami zmanjšati negativne vplive na okolje. Poleg tega je bila poudarjena tudi energetska učinkovitost in proučevanje alternativnih virov energije glede na zahteve EU. Glede nadgradnje informacijskih sistemov pristanišč si bomo še naprej prizadevali doseči čim zanesljivejši in kakovosten servis za stranke. Potrjen je bil tudi interes, da bi se tudi v prihodnje izvajale študije o tržnih potencialih in razvoju pristanišč severnega Jadrana ter same regije.

Primarni cilj pristanišč NAPA nedvomno ostaja sodelovanje na področju promocije tega dela Evrope, kot bistvenega člena znotraj evropske infrastrukturne mreže TEN-T. Pomemben dosežek na tem področju je sprejetje nove ureditve evropske transportne mreže TEN-T s strani evropskega parlamenta in potrditev proračuna Connecting Europe Facility (CEF) za financiranje naložb v vseevropska prometna, energetska in digitalna komunikacijska omrežja v obdobju 2014-2020. Od skupnih 29,3 milijarde evrov bo namreč 23,2 milijarde EUR namenjenih transportnemu sektorju oziroma financiranju infrastrukturnih projektov TEN-T.


Z leve: Marina Monassi (Trst), Paolo Costa (Benetke), Goran Lajnert (Reka) in Maša Čertalič (Koper).