Ljubljanska borza je po redni polletni reviziji sestave borznega indeksa SBI TOP odločila, da v ta indeks po petih letih ponovno vključi delnice Luke Koper. V indeks so vključene delnice podjetij, ki so najbolje rangirane glede na vrednost prometa in vrednost tržne kapitalizacije. Na vključitev delnice v indeks je vplival predvsem ugoden trend gibanja delnice, ki je od januarja lani do danes zrasla za 72%. SBI TOP sicer kot pravi blue-chip indeks Ljubljanske borze služi kot benchmark indeks in nudi informacije o gibanju cen najlikvidnejših delnic. Od ponedeljka 24. marca bo tako indeks sestavljajo osem vidnih slovenskih podjetij:

  • Gorenje, d. d., Velenje (GRVG),
  • Krka, d. d., Novo mesto (KRKG),
  • Luka Koper, d. d., Kope (LKPG),
  • Mercator, d. d., Ljubljana (MELR),
  • Petrol, d. d., Ljubljana (PETG),
  • Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana (POSR),
  • Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana (TLSG) in
  • Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana (ZVTG).