Poslovanje Luke Koper, d.d. je bilo v letu 2013 uspešno, kar se je odrazilo tudi na vrednosti delnice. Povprečni enotni tečaj je namreč v lanskem letu zrasel za skoraj 20 odstotkov, rast pa se je občutno povečala še posebej v letošnjem letu.

Najvišji tečaj, po katerem so se sklepali posli v letu 2013, je znašal 11,44 EUR, najnižji pa 7,25 EUR. Lastnika je zamenjalo 864.642 delnic, kar vrednostno predstavlja 7,92 milijona evrov. Kljub napovedanemu nižjemu dobičku zaradi slabitve vrednosti zgrešenih naložb iz preteklost v višini skoraj deset milijonov evrov, se je rast nadaljevala tudi v letošnjem letu. Enotni tečaj delnice je tako od začetka leta 2014 do 27. januarja zrasel za dobro četrtino na 12,4 EUR, kar je že zelo blizu ciljni ceni 12,8 EUR, ki so jo avgusta in novembra lani postavili borzni analitiki.


Tečaj LKPG od začetka 2013 do 27. januarja 2014

»Veseli me, da smo kljub poskusom prikaza izkrivljene slike o stanju v družbi uspeli prepričati vlagatelje, da je Luka Koper, kot ključna primerjalna prednost Slovenije, perspektivna gospodarska družba, ki ima izjemen razvojni potencial. Prepričan sem, da se bo vrednost delnice v prihodnje še okrepila, saj so ukrepi za izboljšanje poslovanje in naši razvojni načrti usmerjeni k rasti pretovora, povečevanju poslovnih prihodkov in večjemu dobičku. Lastniki družbe si lahko tako obetajo večje dividende, kar je ne nazadnje njihov ključni cilj«, je rast vrednosti delnice Luke Koper komentiral predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič.

Predsednik uprave je prepričan, da bomo v letu 2014, ki ga je poimenoval leto zamujenih investicij uspeli realizirati vse ključne, in za razvoj Luke Koper pomembne investicije, ki bi morale biti zaključene že pred leti. S tem bomo izpolnili zaveze, ki smo jih dali poslovnim partnerjem. Dobra osnova za optimizem so rekordni skupni prihodki v zadnjem kvartalu minulega leta ter pridobljena vsa dovoljenja in začetek izvajanja projektov povezanih s poglobitvijo bazena 1. S pospešenim trženjem nove pristaniške infrastrukture lahko v prihodnjem obdobju računamo na povečanje pretovora in prihodkov. »Poleg dobrih poslovnih rezultatov in naslovov v medijih, kot na primer »Luka Koper je letos borzna zvezda«, sem kot predsednik uprave še posebej ponosen, da se je z mojim prihodom na čelo družbe občutno dvignila raven pozitivnega vzdušja med sodelavkami in sodelavci, ki so nedvomno zaslužni za uspešnost poslovanja in se jim ob tej priložnosti javno zahvaljujem«, je še poudaril Gašpar Mišič.

Sicer pa so poslovni prihodki Skupine za leto 2013 ocenjeni na 141,7 milijona evrov, medtem ko znaša ocena čistega poslovnega izida 8,2 milijona evrov. Na oceno čistega poslovnega izida za leto 2013 vplivajo predvsem omenjene slabitve vrednosti nepremičnin in slabitve vrednosti finančnih naložb z vplivom odloženih davkov v zadnjem četrtletju leta 2013. Brez dodatnih slabitev v zadnjem četrtletju leta 2013 bi znašal čisti poslovni izid Skupine Luka Koper 18,0 milijona evrov. Prvi uradni, a za enkrat nerevidirani rezultati poslovanja bodo objavljeni predvidoma 14. februarja.