Kako izboljšati skupno sodelovanje je bila glavna tema delovnega srečanja s predstavniki Finančne uprave RS (FURS), predstavniki Sekcije špediterjevZdruženja pomorskih agentov ter predstavnikomZdruženja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki se je odvijalo 26. septembra. Začeli so ga s predstavitvenim filmom o delovanju inšpekcijskih organov v pristanišču Rotterdam, ki je lahko dober primer zglednega sodelovanja med državnimi organi in deležniki v logistični verigi. Sicer pa so se dotaknili konkretnih postopkov, ki jih lahko še izboljšamo. FURS se je zavezala, da bo preučila možnost carinjenja na morju (preclearing), ter zbrala deležnike na temo sprememb, ki začnejo valjati s 1. oktobrom na področju sadja in zelenjave. Gospodarska zbornica pa da bo organizirala posvet na temo čezmejnega pošiljanja odpadkov skupaj Agencijo RS za okolje. Na sestanku so se tudi dogovorili za oblikovanje operativne skupine, ki bo urejala odprta vprašanja pri transportu blaga preko našega pristanišča. Koordinacijo z ostalimi državnimi organi je prevzel carinski del Generalne finančne uprave. 
FURS, ki je pravna naslednica Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije, je pričela delovati 1. avgusta letos. Na republiškem nivoju so si pristojnosti že razdelili, in sicer po naslednjih področjih: mednarodni odnosi, davki, carine, nadzor, računovodstvo in izvršbe, splošne zadeve in informatika. Proces delovanje lokalnih carinskih in davčnih uradov pa še poteka.