Na vhodu v koprsko pristanišče so bili v torek, 7. novembra, v uporabo predani portalni monitorji namenjeni odkrivanju radioaktivnega sevanja. Občutljiva oprema, postavljena s podporo Združenih držav Amerike, je bila predana Carinski upravi Republike Slovenije in je namenjena pregledovanju kontejnerjev, vozil in pešcev pri vstopu in izstopu iz pristanišča, njeno delovanje pa je popolnoma varno. Skupaj z ameriško vlado želi slovenska carina z novo opremo preprečiti nezakonit promet z radioaktivnimi snovmi ter odkriti čim več radioaktivnih virov, ki bi lahko ob napačni uporabi ali neustreznem hranjenju povzročili nesrečo.

V Luki Koper pozdravljamo to napravo, ker bo pomembno pripomogla k našemu ugledu varnega pristanišča, za katerega si že vseskozi prizadevamo.