K lepši podobi in urejenosti vsakega objekta, tudi industrijskega, veliko prispeva ozelenitev. Na območju koprskega pristanišča je bilo v preteklih 30 letih zasajenih približno 2500 različnih dreves in grmovnic, večinoma sredozemsko rastje. Med posajenimi drevesi je tudi 300 oljčnih dreves. V teh dneh je potekalo obiranje oljk, ki so letos še posebej bogato obrodile. Skupaj smo nabrali kar 1.800 kg oljk sorte istrska belica in leccino. Po mletju v torkli smo iz oljčnih plodov pridobili 236 litrov olja (izplen 12 %). V naslednjih dneh ga bomo ustekleničili in uporabili kot poslovno darilo. Luški oljčniki so v zadnjih dveh desetletjih postali simbol zavezanosti družbe za odgovorno okoljsko in družbeno ravnanje, hkrati pa vsem zaposlenim in obiskovalcem pristanišča polepšajo luške vedute.