Skladno s točko 4.4 Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednjo informacijo:

Na podlagi določil in meril Podjetniške kolektivne pogodbe ter izkazov poslovnega izida so uprava družbe Luka Koper, d.d. in oba reprezentativna sindikata ugotovili, da je družba v letih 2013 in 2014 izkazala pozitivno rast dodane vrednosti na zaposlenega in čisti dobiček. Na tej osnovi so socialni partnerji podpisali dogovor, po katerem vsem zaposlenim v družbi Luka Koper, d.d. pripada dodatek na plačo od 1.7.2014 dalje. Maksimalna višina dodatka znaša 230 evrov bruto mesečno.