Član uprave Marjan Babič je 6. februarja s predsedniki pristaniških uprav Benetk, Trsta in Ravenne podpisal pismo o nameri, s katerim se predstavniki omenjenih pristanišč zavezujejo k tesnejšemu sodelovanju.
 
Gre za strateško potezo z namenom izboljšanja tržnega potenciala, kvalitete in učinkovitosti pristaniškega sistema Severnega Jadrana ter ostalih z njimi povezanih infrastruktur. S podpisom izjave o nameri se pristanišča zavezujejo k medsebojnemu sodelovanju pri iskanju skupnih operativnih linij z mislijo na posebnosti posameznih pristanišč ter njihovo hkratno uveljavljanje odličnosti.
 
Zahvaljujoč harmonizaciji politik in skupnih aktivnosti se bodo lahko pristanišča na mednarodnih trgih predstavljala skupaj, znotraj zaledja pa delovala preko regionalnih meja kot celovito središče za premike blaga in potnikov.
 
Vodila, ki so jih upoštevali predsedniki pri sestavljanju pisma o nameri, temeljijo na treh ključnih točkah za razvoj prometa, s sočasnim vključevanjem zaščite okolje, pospeševanja turizma in sistemov Safety&Security. Poglavitni cilji so:
  • Harmonizacija politik in skupnih aktivnosti 
  •  Pospeševanje skupne strategije razvoja ključnih železniških povezav in pristanišč
  • Ustvarjanje »enotnega okna« oziroma enotnega informacijskega sistema, ki bi zagotavljal visoko stopnjo povezanosti med pristanišči, šlo pa bi predvsem za izmenjevanje informacij   
  • Razvoj koridorja Jadran – Baltik v kontekstu transevropskih transportnih mrež
Predlog je v skladu s politiko Evropske unije, ki bo v naslednjem obdobju spodbujala nastanek medregionalnih pristaniških sistemov in s tem pomorsko dejavnost nasploh.
Severno jadranska pristanišča se s tem projektom kot prva predstavljajo Evropski uniji s pismom o nameri, ki bo v naslednjih dneh poslano v Bruseljin napoveduje nastanek trajnega sodelovanja med štirimi pristanišči.
 
Predsednik Beneške pristaniške uprave, Paolo Costa je ob tem povedal: »Skupen cilj je privabiti blagovne tokove v Severni Jadran. Sodelovanje bo omogočilo vsem pristaniščem – Benetkam, Trstu, Ravenni in Kopru – večjo konkurenčnost in prednost pred ostalimi evropskimi pristanišči. Dogovor bo služil tudi kot spodbuda za boljše načrtovanje infrastrukturnih projektov in prometnih povezav med samimi pristanišči in zaledjem.«