Novi vhod Sermin sodi po vrednosti med manjše naložbe, ki so v teku oziroma, ki so del strateških načrtov Luke Koper. Pa vendar ima veliko simbolično vrednost. Po 60-ih letih bo pristanišče prvič imelo dva kamionska vhoda. Prvi vhod je bil pri današnjem potniškem terminalu, ko so tovornjaki še vozili čez mesto. Potem so vhod premestili k bivši tovarni rib De Langlade nasproti samostana Sv. Ane, v začetku osemdesetih let pa so odprli novega, ki je v uporabi še danes.

Pristanišče se je v teh desetletjih širilo, pretovor je naraščal. Število kamionov se je povečevalo, zato je bil že v času snovanja državnega prostorskega načrta za pristanišče predviden dodatni vhod na lokaciji Sermin.  

Približno 1000 kamionov dnevno vstopa in izstopa iz pristanišča. Lani smo jih našteli kar 325.000. Za primerjavo, deset let nazaj jih je bilo 40 odstotkov manj. Tolikšno število kamionov ni problematično le z vidika interne logistike, ampak tudi z vidika obremenjevanja ceste, ki pelje proti mestu Koper.

Z odprtjem novega vhoda bomo na to lokacijo postopoma preusmerili kamione, ki so namenjeni na drugi pomol. Računamo, da bi lahko na ta vhod kratkoročno preusmerili do 40 odstotkov kamionov. V načrtu pa je izgradnja še tretjega vhoda s povezavo na bertoško vpadnico, kar bo še dodatno razbremenilo ceste v mestu in hkrati povečalo pretočnost prometa v pristanišču.

»Novi vhod je tudi nov začetek razvoja pristanišča, ki se danes, veliko bolj kot v preteklosti sooča z resno konkurenco sosednjih pristanišč, ki se zavedajo, da je ključ za uspeh v učinkovitih prometnih povezavah pristanišča z zaledjem. Zaenkrat še ohranjamo primat na ključnih področjih in te prednosti ne smemo izgubiti. V Luki Koper zato računamo na podporo vseh tistih, ki nosijo odgovornost za razvoj pristanišča oziroma slovenske logistike nasploh,«, je odprtje novega vhoda pospremil predsednika uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je bila slavnostna govornica na odprtju je izpostavila pomen Luke Koper za Slovenijo in izpostavila največji infrastrukturni projekt, ki ga trenutno vodi ministrstvo, in sicer drugi železniški tir med Divačo in Koprom. »Pri tem dela potekajo v skladu z načrti, zato je več kot dovolj razlogov, da smo optimistični,« je dejala.

Novi vhod je gradila družba Kolektor CPG, ki je dela, vredna 4,15 milijona evrov, izvedla skupaj s podjetjema Grafist in hrvaškim GP Krk.