Družba Luka Koper je od podjetja BTC Terminal Sežana odkupila zemljišča, skladiščne objekte, poslovne stavbe in prometno infrastrukturo v kompleksu Blagovno transportnega centra ter opremo za izvajanje skladiščne dejavnosti. Po dogovoru med Luko in družbo BTC je družba Adria terminali prevzela 32 delavcev, ki so bili doslej zaposleni v operativi BTC. V skladu s svojo razvojno strategijo bo Luka Koper s tem nakupom začela razvijati mrežo transportno logističnih centrov, ki bodo predstavljali hrbtenico logističnega sistema Luke Koper d.d. Transportno logistični center v Sežani bo postopoma prerasel v  regionalni evropski distribucijski center.
Z nakupom  je Luka pridobila skupno le malo manj kot 20.000 m2 skladiščnih površin, od tega 16.094 m2 zaprtih površin ter 2.151 m2 pokritih površin in 13.290 m2 parkirišča za skladiščenje vozil. Tu so še industrijski tiri, direktna povezava z avtocesto ter upravna stavba s 375 m2 uporabne površine. Poleg tega razpolaga center z ustrezno strojno mehanizacijo in drugo opremo za izvajanje dejavnosti, ki pa jo bo potrebno še dopolniti. Predvidoma  bo Luka v posodobitev in razvoj kupljene infrastrukture investirala približno 2 milijona EUR.

Izvajalec skladiščnih in distribucijskih dejavnosti v sežanskem centru je novoustanovljena družba Adria terminali d.o.o., ki je v stoodstotni lasti družbe Luka Koper, d.d.  Direktor nove družbe Viktor Orel je bil pred tem tehnični vodja Evropskega energetskega terminala v Luki Koper d.d. ki bo skupaj z izkušenimi sodelavci iz matičnega podjetja poskušal poslovanje novonastale družbe čim prej približati standardom in kvaliteti storitev Luke Koper d.d.

Na današnjem priložnostnem srečanju  so se prevzetim delavcem predstavili člani vodstva nove družbe AT ter člani uprave matične družbe Luka Koper, d.d. Predsednik uprave družbe Luka Koper Robert Časar je ob tem med drugim povedal: »…Vstop v Skupino Luka Koper nudi vam kot njenim delavcem visoko mero stabilnosti in varnosti; predstavlja pa tudi nove zahteve in pričakovanja ter nove izzive. Luka Koper je znana kot dober delodajalec – vlagamo v razvoj kadrov, dobro nagrajujemo in tudi drugače motiviramo zaposlene. Obenem pa imamo tudi visoka pričakovanja do zaposlenih. Naša razvojna usmerjenost zahteva od ljudi nenehno prilagajanje potrebam delovnega procesa, samoiniciativnost, inovativnost, pridobivanje novega znanja in uporabo tega pri vsakdanjem delu…«

Nakup nepremičnin v Sežani ter ustanovitev družbe Adria terminali je za Luko Koper pomemben strateški korak pri uresničevanju njenih dolgoročnih ciljev. Zelo ugodna lega sežanskega terminala ob V. in X. panevropskem koridorju in neposredna bližina meje z Italijo ter  neposredna povezava s cestnim in železniškim omrežjem so izjemne prednosti, ki omogočajo ugodno logistično rešitev za številne vrste blaga, ki potuje na relacijah med vzhodno, južno in zahodno Evropo. Nove skladiščne površine v bližnjem kopenskem zaledju Luke pa omogočajo tudi pomembno razbremenitev pristaniškega sistema v Kopru, ki postaje vse bolj zasičen.

Poslovni načrt družbe Adria terminali predvideva, da bo podjetje nosilec razvoja evropskega distribucijskega centra v Sežani ter postopoma postalo upravljavec celotne mreže kopenskih logistično transportnih terminalov Luke Koper. Z razvojem in večanjem obsega dejavnosti se bodo v podjetju odpirala tudi nova delovna mesta.