Podjetje Luka Koper, sedaj delniška družba Luka Koper pristaniški in logistični sistem, danes praznuje svojo 49-letnico.  23. maja 1957 je bilo ustanovljeno prvo pretovorno in skladiščno podjetje Pristanišče Koper, ki  je v desetletjih svoje rasti in razvoja odigralo ključno vlogo pri razvoju Kopra in širše regije. Podjetje se je nekajkrat preimenovano, dokler ni bilo končno 7. junija 1996 vpisano v koprski sodni register z imenom Luka Koper,  d.d.
Družba Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, v edinem slovenskem trgovskem pristanišču v Kopru, je uspešno podjetje, ki svojo konkurenčnost gradi predvsem na kakovosti svoje storitve. Vzdušje ob obletnici podjetja letos poleg drugega zaznamuje tudi zunanja presoja našega sistema vodenja. Ekipa zunanjih presojevalcev certifikacijskega podjetja SIQ je v maju izvedla presojo in ocenila, da učinkovito izpolnjujemo zahteve standarda kakovosti ISO 9001:2000 in standarda ravnanja z okoljem ISO14001:2004. Za slednjega, ki je zahtevnejši od prejšnjega, bomo tudi prejeli nov certifikat saj kažemo zelo odgovoren odnos do vzpostavljenega in vzdrževanega sistema ravnanja z okoljem.