Koper, 8.10.2013
Ob zaključku evropskega projekta Meda-MOS II, ki spodbuja razvoj pomorskih avtocest v Sredozemlju in med drugim vključuje pristanišča Aleksandrija, Trst in Koper, nas je obiskala delegacija egiptovske fitosanitarne službe, ministrstva za industrijo in trgovino ter organizacije GOIEC, ki deluje na področju kontrole, nadzora, promocije in pospeševanja blagovne menjave. Srečanja so se poleg predstavnikov Luke Koper udeležili še predstavniki Carinske uprave, Uprave RS za varno hrano in nekateri koprski špediterji, ki se ukvarjajo z logistiko hitropokvarljivega blaga.  Predstavniki iz Egipta so nam predstavili sedanjo gospodarsko in politično situacijo v Egiptu, vlogo GOIEC pri izvozu in uvozu blaga iz Egipta, njihov sistem fitosanitarne kontrole agroživilskih izdelkov in pilotni projekt med Aleksandrijo in Trstom pri izvozu krompirja. Namen srečanja je bil preučiti možnosti za izboljšanje sodelovanja na področju nadzora in fitosanitarne kontrole in s tem hitrejšega pretoka agroživilskih proizvodov ob vstopu v EU. Prav pri logistiki živil je hitrost ključnega pomena, največjo oviro pa pogosto predstavljajo administrativne ovire ter z njimi povezani postopki. Za egiptovske izvoznike je koprsko pristanišče že desetletja vstopna točka v Evropo, v lanski sezoni pa smo pretovorili skoraj 750 hladilnih kontejnerjev različnega egiptovskega sadja in zelenjave.


Na delavnici se je razvila debata o potrebah gospodarstva po hitrem pretoku blaga ob prihodu
v EU pristanišča ter o možnostih za izboljšanje sodelovanja med Egiptom in Slovenijo.


Predsednik uprave Mišič z egiptovskimi gosti.