Združenje severno jadranskih pristanišč NAPA (Ravenna, Benetke, Trst, Koper in Reka) je na razpisu Evropske unije za sofinanciranje transportnih povezav TEN-T (Trans European Network) za projekt informacijske povezave pristanišč »ITS Adriatic multi-port gateway« prejelo sredstva v višini 50% vrednosti projekta. Tehničnega seminarja ob predstavitvi projekta so se danes, 24.6.2011 v Benetkah udeležili tudi predsednik uprave Luke Koper dr. Gregor Veselko, direktor Direktorata za pomorstvo dr. Janez Požar in direktor Carinskega urada Koper Milan Bogatič. Projekt predvideva povezavo informacijskih sistemov pristanišč v enoten sistem, ki bo omogočal bolj usklajeno delovanje pristanišč ter izmenjavo podatkov med pristanišči in koristniki njihovih storitev, t.j. ladjarjev, špediterjev in drugih logistov. Eden od strateških ciljev združenja NAPA je namreč izboljšati povezanost vseh logističnih akterjev v pristaniški skupnosti (pomorskih, železniških, cestnih ter državnih institucij) v severnem Jadranu in njegovem zaledju. Projekt ITSAdriatic multi-port gateway vključuje več stopenj. Najprej bodo člani delovne skupine ugotavljali potencial za razvoj enotnega pristaniškega sistema, nato razvijali ustrezne programske rešitve za izmenjavo podatkov in končno vzpostavili informacijski portal. Projekt bo zaključen sredi leta 2013.