Danes sta Luko Koper obiskala Brian Simpson, evropski koordinator za pomorske avtoceste, in kapt. Jose Anselmo, predstavnik DG MOVE (Evropske komisije) za razvoj pomorskih avtocest v sklopu omrežja TEN-T. Namen obiska je spoznati delovanje, dosedanje dosežke in razvojne načrte pristanišča.

Glede na to, da se 26. 2. zaključuje rok za oddajo prijav na prvi razpis Instrumenta za povezovanje Evrope, na katerega se bodo prijavila tudi pristanišča severnega Jadrana, je bil obisk povezan tudi s predstavitvijo projektnih prijav. 

V Luki Koper je gosta sprejel Andraž Novak, član uprave, zadolžen za razvoj infrastrukture, s sodelavci s področij strateškega razvoja in trženja. Predstavnika iz Bruslja sta bila nad rezultati in razvojnimi načrti koprskega pristanišča navdušena. Posebej sta poudarila nadpovprečne rezultate, ki jih pristanišče dosega na obstoječi železniški infrastrukturi. Strinjala sta se, da sta drugi tir in pretočnost železnice prioriteta Slovenije.

Ob obisku so ju predstavniki Luke Koper seznanili tudi s štirimi razvojnimi projekti, ki jih bodo do jutri prijavili v partnerstvih s pristanišči Severnega Jadrana in drugimi akterji. Za koprsko pristanišče sta ključnega pomena predvsem infrastrukturna projekta NAPA4CORE (za večje zmogljivosti kontejnerskega terminala) in NAPA4MOS (za novi ro-ro privez), ki vključujeta tudi investicije v nove vhode v luko.

Za Luko Koper sta izjemnega pomena tudi projekta GAINN4MOS za izboljšanje energetske učinkovitosti pristanišč Mediterana (oskrba z alternativnimi energenti) in Fresh Food Corridors (pretovor lahkopokvarljivega blaga iz tretjih držav v Evropo).

Z vsemi projekti se Luka Koper na razpisu poteguje za okoli 13,5 milijonov €.