Izvršna agencija TEN-T EA (Trans European Transport Network Executive Agency) bo Luki Koper so financirala tri nove projekte v sklopu programa TEN-T, ki sodi med najpomembnejša orodja EU politike za transportno panogo.

V sklopu sodelovanja v Združenju severno-jadranskih pristanišč NAPA je Luka Koper prijavila dva projekta. Prvega, projekt NAPADRAG, skupaj s pristaniščem Benetke, drugega, NAPAPROG, pa skupaj s pristaniščem Trst. V okviru projekta NAPADRAG bomo prejeli evropska sredstva za poglabljanje bazena I do globine -15 m za sprejem večjih ladij in odlaganje izkopanega materiala v neposredno zaledje pristanišča. Glede na to, da znaša sofinanciranje EU za infrastrukturne posege 10 % vrednosti projekta, nam je bilo iz tega naslova odobrenih približno 750.000 €. Ta projekt je še posebej pomemben, saj je Luka Koper prvič do zdaj pridobila evropska sredstva za izvajanje konkretne infrastrukturne investicije.
V projekt NAPAPROG je Luka Koper vključila izdelavo projektne dokumentacije za podaljšanje pomola I za večjo zmogljivost kontejnerskega terminala. Ker znaša sofinanciranje za tovrstna vlaganja 50 % vrednosti projekta, bomo iz evropskih virov pridobili približno 260.000 €.

Tretji odobren projekt pa je v bistvu nadaljevanje uspešno zaključenega projekta MOS4MOS. Imenuje se B2MOS in predvideva nadgradnjo informacijskih povezav v podporo logističnim in varnostnim procesom pri vzpostavljanju vzdržnih transportnih rešitev (s posebnim poudarkom na pomorskih avtocestah, sistemih pristaniških skupnosti, intermodalnosti). Na razpis sta se kot slovenska partnerja prijavila Luka Koper in Intereuropa, projektni vodja je španski partner iz pristanišča Valencia, v njem pa sodeluje več zasebnih in javnih partnerjev tudi iz drugih držav članic (Nemčije, Anglije, Italije in Grčije). Ob 50% sofinanciranju iz sklada TEN-T si Luka Koper obeta približno 190.000 €.