Lesen pakirni material (embalaža) je običajno narejen iz manjvrednega lesa. Predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov, saj se na splošno veliko uporablja v mednarodnem prometu. Tveganje je toliko večje, če je narejen iz surovega, neobdelanega lesa, ki se ga deloma ali v celoti drži lubje.

Skladno z Direktivo Komisije št. 2004 / 102 / EC, ki je pričela veljati s 1. marcem 2005, je bil v evropsko fitonsanitarno zakonodajo implementiran Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM 15.

Kot pakirni material, ki je ob uvozu pod fitosanitarnim nadzorom, se štejejo:
– leseni zaboji za pakiranje, gajbe, bobni/koluti, palete, paletni zaboji ali
– druge podporne oblike, podporni les, distančniki in nosilci, ki se uporabljajo pri transportu vseh vrst predmetov.

V skladu s tem standardom in navedeno direktivo mora lesen pakirni material, ki se uvaža v Evropsko skupnost, izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:
– biti mora ustrezno toplotno obdelan ali zaplinjen z metilbromidom,
– imeti mora posebno oznako na lesu (žig po ISPM – 15),
– od 1. marca 2006 mora biti tudi obeljen (narejen iz lesa, kateremu so odstranili lubje).

Pošiljke z leseno embalažo, ki vstopajo v EU skozi koprsko pristanišče, bodo nadzirali Fitosanitarna inšpekcija in carinski organi. V primeru neskladij s standardi ISPM 15 bo za lesen pakirni material odrejen ukrep prepovedi vstopa, tretiranja ali uničenja.

V predhodnem obdobju do konca leta 2007 se šteje za skladno z zahtevami tudi oznaka, ki je brez IPPC logotipa, ima pa oznako države, proizvajalca in načina obdelave.

Za ladijski podporni les veljajo enake tehnične zahteve, le da se do konca leta 2007 predpisana oznaka ne zahteva, les pa mora biti brez lubja in simptomov oziroma znakov škodljivih organizmov (brez izvrtin in gliv).

Družba  DDD (Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija d.o.o; www.ddd-koper.si) je v koprskem pristanišču uradno pooblaščena za izvajanje fumigacije z metilbromidom. 

Dodatne informacije dobite pri Fitosanitarni upravi RS (tel. 01 30 94 379, e-pošta: furs.mkgp@gov.si, spletna stran www.furs.si).
Informacije so na voljo tudi na spletnih straneh:
DG Health & Consumer Protection;
International Plant Protection Convention.