Danes, 15.9.2010, je se je v Portorožu zaključil 3. sestanek usmerjevalnega odbora partnerjev v evropskem projektu Backgrounds, ki sodi v okvir evropskega programa MED, namenjenega uveljavitvi izrednih prednosti, ki jih ima mediteranska regija za mednarodno odpiranje evropskih tržišč. Projekt se ukvarja z razvojnimi neskladji v južnih regijah Evrope. Sedanji položaj na tem območju izkazuje produkcijske zmogljivosti, infrastrukturo in servisne potenciale ter družbene okoliščine, ki lahko omejijo razvojne priložnosti in zmanjšujejo konkurenčnost.
 
Cilj projekta Backgrounds je razvoj upravljavskega modela, ki bi omogočil boljšo povezanost pristanišč in pristaniških infrastruktur mediteranskega območja (manjših in srednje velikih, pa tudi največjih) z njihovimi lastnimi teritoriji ter z ustreznimi produkcijskimi grozdi.  Na ta način naj bi bile lokalne značilnosti bolje ovrednotene tudi v okvirih globalnega tržišča. Projekt je usmerjen v zagotavljanje učinkovitih orodij za reševanje funkcionalnih, operativnih in organizacijskih problemov, povezanih z prometom blaga in potnikov v pristaniških regijah. Tako naj bi dosegli tudi zmanjšanje zasičenosti cest z uveljavitvijo skupnega komunikacijskega protokola.
 

Projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, se je začel izvajati leta 2009, zaključen pa naj bi bil do prve polovice leta 2012. Vodilni partner projekta je italijanska Dežela Sicilija, sodelujejo pa še francoska Pristaniška uprava Marseille Fos, italijanska Dežela Liguria, španski inštitut FEPORTS ter slovenska Luka Koper.