V okviru priprav na predsedovanje Slovenije EU, so koprsko pristanišče 10. oktobra 2007 obiskali gospodarski svetniki veleposlaništev držav EU. Do obiska je prišlo v organizaciji gospodarskega svetnika portugalskega veleposlaništva s sedežem na Dunaju, države torej, ki trenutno predseduje evropski povezavi. Evropske goste, ki poznajo pomen koprskega pristanišča za gospodarstva srednje Evrope,  so zanimale predvsem razvojne možnosti in razvojni načrti Luke Koper. V tem kontekstu je član uprave Luke Koper d.d. Marjan Babič, ki je sprejel tuje predstavnike, izpostavil nujnost posodobitve železniške  infrastrukture, pomen vključevanja v projekte pomorskih avtocest in sprejetje Državnega lokacijskega načrta, ki je podlaga za razvoj koprskega pristanišča. Evropski gospodarski svetniki  so se želeli seznaniti tudi z odnosom Luke Koper do okolja, zanimala pa so jih tudi aktualna vprašanja, kot na primer možnosti sodelovanja z nemškimi železnicami in perspektive sodelovanja med severnojadranskimi pristanišči.