Danes je bil v prostorih Primorske Gospodarske zbornice predstavljen predlog Državnega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (DPN).

Predlog, ki je bil danes predstavljen javnosti na priložnostni razstavi, je najširši možni kompromis, saj je pri njegovi izdelavi sodelovalo tolikšno število institucij in strokovnjakov, da je končni izdelek v največji možni meri usklajen z vsemi interesi in zakonskimi predpisi.

Razstavo so odprli dr. Mitja Pavliha, v.d. generalnega direktorja Direktorata za prostor z Ministrstva za okolje in prostor, dr. Janez Požar, generalni direktor Direktorata za pomorstvo z Ministrstva za promet in dr. Gregor Veselko, predsednik uprave Luke Koper.

Načrt omogoča dolgoročni razvoj pristanišča in ohranjanje njegove konkurenčnosti.
Območje pristanišča bi se po tem predlogu povečalo z dosedanjih 268 ha na 404 ha. S tem bi pristanišče pridobilo dodatnih 136 ha, ki so nujno potrebni za uresničevanje zastavljene strategije.
Lani je Luka Koper, d.d. pretovorila rekordnih 16 mio ton, ob uresničitvi državnega prostorskega načrta pa bi lahko pretovorili tudi do 40 milijonov ton letno.
Ves pretovor je, glede na povečane železniške nakladalne kapacitete možno transportirati po železnici, seveda ob predpostavki, da bo zgrajen drugi tir med Koprom in Divačo.

Za realizacijo načrta bi na podlagi današnjih ocen potrebovali 3,5 milijard €. Luka Koper bo temu sama težko kos, zato se zanašamo na široko podporo države in lokalne skupnosti, ki jima ta DPN zagotavlja moderno, učinkovito, okolju in ljudem prijazno pristanišče.

Javna razgrnitev DPN se bo začela predvidoma prve dni oktobra in bo trajala en mesec. V drugi polovici oktobra pa je predvidena tudi javna obravnava.

3D animacija pristanišča po DPN in več informacij na www.zivetispristaniscem.si