Luka Koper je naročila pet novih električnih mostnih dvigal na kolesih (E-RTG). Naročena dvigala sodijo v najnovejšo serijo in bodo okolju še bolj prijazna od dosedanjih. Nadgrajena bodo s sistemom za vračanje neporabljene elektrike v omrežje, ambientalno LED osvetljavo ter sistemom avtomatskega priklapljanja in odklapljanja dvigala na električno omrežje APS.