Danes, 20. aprila 2012, je v prostorih Luke Koper potekal Informativni dan projekta MOS4MOS.
Projekt MOS4MOS (Monitoring and observation services for motorways of the sea) je bil izbran na razpisu programa TEN-T, se začel izvajati marca 2011 in se bo zaključil maja 2012.  V njem sodeluje 28 partnerjev iz štirih držav: Španije, Italije, Grčije in Slovenije. Med slednjimi sta tudi Luka Koper d.d. in Intereuropa d.d. .
Med današnjim srečanjem so predstavniki Luke Koper in Intereurope v sodelovanju z zunanjimi izvajalci predstavili delovanje IT rešitev (v testnem okolju), ki so bile razvite v okviru prototipov projekta MOS4MOS.
Med najpomembnejše sodijo povezava med sistemom URSP in Luko Koper za najavo prihoda ladij v koprsko pristanišče, izvajanje kontrole MRN številk v luškem sistemu preko povezave s sistemom CURS, poenostavitev postopkov vezanih na pripravo izhodnih ladijskih manifestov, informatizacija najave prihoda tovornjakov na območje pristanišča.
Informativnega dne so se med drugimi udeležili predstavniki URSP, CURS ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS, ki projekt nadzirajo.

 

 

Skupni informativni dan partnerstva bo potekal 26. in 27. aprila v Barceloni.
Projekt je deležen sofinanciranja v višini 50% s strani Evropske Unije. Več informacij na www.mos4mos.eu .