Italijanski minister za promet Bianchi je bil 21. novembra na delovnem obisku v Sloveniji. Po pogovorih z našim ministrom za promet Radovanom Žerjavom je v spremstvu državnega sekretarja dr. Petra Verliča obiskal tudi Luko Koper in se je tu pogovarjal s članoma naše uprave. Minister Bianchi je izrekel čestitke ob 50-letnici Luke in za uspešen razvoj ter dobro poslovanje našega pristanišča. Naše vodstvo je minister Bianchi seznanil s pogovori, ki jih je imel s slovenskim kolegom o možnostih poslovnega sodelovanja med lukama Koper in Trst. Ministra sta se dogovorila o oblikovanju skupne operativne komisije, ki naj bi ugotovila, na katerih področjih pristanišči lahko razvijeta zgledno sodelovanje, seveda ob pogojih zdrave konkurence. Minister Bianchi meni, da bi lahko bila prva točka sodelovanja med pristaniščema skupni mednarodni marketing. Skupne so lahko tudi skrb za okolje, znanstvene raziskave in organizacija kongresov. V kratkem naj bi o tem podpisali pismo o nameri.

Slovenski in italijanski prometni minister sta se v med drugim pogovarjala tudi o železniških povezavah, zlasti o čezmejni železniški povezavi, ter o pomorskih avtocestah jugovzhodne Evrope.  V zvezi z vzpostavitvijo čezmejne železniške povezave sta ministra Žerjav in Bianchi soglasna, da gre za enega najpomembnejših projektov tako za Slovenijo kot za Italijo. Trenutno je v pripravi študija izvedljivosti poteka železniške proge Koper – Divača, Divača – Trst, medvladna mešana komisija pa bo o tem razpravljala najkasneje v januarju 2008.

Italijanski minister za promet je bil z obiskom v Sloveniji zadovoljen. “Dosegli smo soglasje o vseh omenjenih temah. Pričakujem, da bo delo, ki ga bosta državi na prometnem področju opravili skupaj, zelo dobro,” je poudaril Bianchi.