Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe je Luka Koper, d.d. konec decembra 2013 izplačala 13. plačo. Izplačilo je bilo izvedeno za naslednje družbe iz Skupine Luka Koper: