Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe bo Luka Koper, d.d. konec decembra 2011 izplačala 13. plačo v višini povprečne mesečne plače zaposlenega. Izplačilo bo izvedeno za naslednje družbe iz Skupine Luka Koper: