Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe je Luka Koper, d.d. 22. decembra 2017 izplačala 13. plačo. Izplačilo je bilo izvedeno za naslednje družbe iz Skupine Luka Koper:

Družba

Št. zaposlenih na 30.11.2017

Bruto II. Izplačilo 13. plače

Luka Koper, d.d.

921

2.895.346,52

Luka Koper INPO, d.o.o.

153

336.601,88

Adria terminali, d.o.o.

21

29.105,89

Luka Koper PRISTAN, d.o.o.

TOC, d.o.o.

4

7.751,32

 

Družba

Št. zaposlenih na 30.11.2017

Bruto II. Izplačilo božičnice

Luka Koper, d.d.

Luka Koper INPO, d.o.o.

Adria terminali, d.o.o.

21

10.972,20

Luka Koper PRISTAN, d.o.o.

4

2.960,58

TOC, d.o.o.