Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe bo Luka Koper, d.d. 21. decembra 2018 izplačala 13. plačo. Izplačilo je bilo izvedeno za naslednje družbe iz Skupine Luka Koper: 

 

Družba

Št. zaposlenih na 30.11.2018

Bruto II. Izplačilo 13. plače

Luka Koper, d. d.

1073

3.234.844,51

Luka Koper INPO, d. o .o.

126

330.841,88

Adria terminali, d. o. o.

23

33.197,02

Luka Koper PRISTAN, d. o. o.

TOC, d. o. o.

4

8.184,11

 

Družba

Št. zaposlenih na 30.11.2018

Bruto II. Izplačilo božičnice

Luka Koper, d. d.

Luka Koper INPO, d. o. o.

Adria terminali, d. o .o.

Luka Koper PRISTAN, d. o. o.

4

4.179,60

TOC, d. o. o.