Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe je Luka Koper, d.d. konec decembra 2015 izplačala 13. plačo. Izplačilo je bilo izvedeno za naslednje družbe iz Skupine Luka Koper:

Družba

Št. zaposlenih na 30.11.2015

Bruto II. Izplačilo 13. plače

Luka Koper, d.d.

844

2.491.810,43 EUR

Luka Koper INPO, d.o.o.

161

326.909,26 EUR

Adria terminali, d.o.o.

23

23.584,76 EUR

Luka Koper PRISTAN, d.o.o.

4

811,46 EUR

TOC, d.o.o.

3

4.866,14 EUR