Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe je družba Luka Koper, d. d. dne 24.12.2019 izplačala del plače iz naslova poslovne uspešnosti, in sicer 80 odstotkov povprečne delavčeve plače v obdobju december 2018 – november 2019.

(v EUR)

št. zaposlenih na 30. 11. 2019

bruto II. izplačilo poslovne uspešnosti

Luka Koper, d. d.

1543

3.466.298,31

Luka Koper INPO, d. o. o.

130

291.321,66

Adria terminali, d. o. o.

24

35.649,77

Luka Koper PRISTAN, d. o. o.

TOC, d. o. o.

4

8.368,09

 

(v EUR)

št. zaposlenih na 30. 11. 2019

bruto II. izplačilo božičnice

Luka Koper, d. d.

Luka Koper INPO, d. o. o.

Adria terminali, d. o. o.

Luka Koper PRISTAN, d. o. o.

4

2.438,10

TOC, d. o. o.

 

V skladu s Sporazumom o izplačilu božičnice za leto 2019, ki ga je družba Luka Koper d. d. sklenila z reprezentativnima sindikatoma v decembru 2019 je družba Luka Koper d. d., dne 28. 2. 2020 izplačala božičnico za leto 2019. Zaposleni, ki so bili v delovnem razmerju z družbo Luka Koper d. d. celotno obdobje od 1.1. do 30. 11. 2019 prejmejo božičnico v višini 574,71 EUR bruto I, ostali pa znesek v sorazmerju s časom zaposlitve v tem obdobju.

družba

št. zaposlenih na 30. 11. 2019

bruto II. izplačilo božičnice

Luka Koper, d. d.

1543

928.057,27

Luka Koper INPO, d. o. o.

Adria terminali, d. o. o.

Luka Koper PRISTAN, d. o. o.

TOC, d. o. o.