Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe zaposlenim izplačale regres za leto 2016 v višini do 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji, objavljene s strani Statističnega urada RS:

Družba

Datum izplačila

Višina regresa

Bruto regres za leto 2016 v EUR

Luka Koper, d.d.

20.06.2016

1.100,00

943.341,66

Luka Koper Inpo, d.o.o.

20.05.2016

1.100,00

173.341,38

Luka Koper Pristan, d.o.o.

20.06.2016

1.100,00

4.400,00

Adria Terminali, d.o.o.

15.04.2016

1.091,85

23.110,82

Toc d.o.o.

20.06.2016

1.100,00

4.400,00