Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe zaposlenim 21.6.2019 izplačale regres za leto 2019:

Družba

Bruto regres za leto 2019 v EUR

Luka Koper, d. d.

1.889.996,67

Luka Koper INPO, d. o. o.

163.993,24

Luka Koper Pristan, d. o. o.

4.800,00

Adria Terminali, d. o. o.

31.769,39

TOC, d. o. o.

7.009,36