Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d. d. in njene odvisne družbe zaposlenim 31.5.2021 izplačale regres za leto 2021:

Družba

Bruto regres za leto 2021 v EUR

Luka Koper, d. d.

3.065.827,20

Luka Koper INPO, d. o. o.

260.732,62

Luka Koper Pristan, d. o. o.

6.028,50

Adria Terminali, d. o. o.

47.893,09

TOC, d. o. o.

10.047,50