Skladno s priporočil in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga družba Luka Koper, d.d. objavlja: 

Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe zaposlenim 23.3.2017 izplačale regres za leto 2017 v višini do 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji, objavljene s strani Statističnega urada RS:

 

Družba

Bruto regres za leto 2017 v EUR

Luka Koper, d. d.

993.216,63

Luka Koper INPO, d. o. o.

166.558,34

Luka Koper Pristan, d. o. o.

4.600,00

Adria Terminali, d. o. o.

24.629,17

TOC, d. o. o.

4.025,00