Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe dne 13.4.2015 zaposlenim izplačale regres za leto 2015 v višini minimalne plače 790,73 Eur.

Družba
Bruto regres za leto 2015 v EUR
Luka Koper, d.d.
637.025,25
Luka Koper Inpo, d.o.o.
125.791,96
Luka Koper Pristan, d.o.o.
3.162,92
Adria Terminali, d.o.o.
16.750,31
Toc d.o.o.
2.372,29