Na podlagi določil Podjetniške kolektivne pogodbe so Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe dne 12.4.2012 zaposlenim izplačale regres za leto 2012 v višini minimalne plače (763,06 EUR). Uprava družbe se je izplačilu regresa odpovedala.

Višina izplačila: 

Družba

Bruto regres za leto 2012

LUKA KOPER, d.d.

596.712,84 EUR

LUKA KOPER INPO, d.o.o.

150.513,09 EUR

LUKA KOPER PRISTAN, d.o.o.

3.052,24 EUR

ADRIA TERMINALI, d.o.o. 

19.839,56 EUR