Pred 16. sejo skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. , ki bo 13. julija 2009,  smo vsem delničarjem poslali izvod Luškega delničarja. V kolikor ste lastnik luških delnic ste tiskan izvod publikacije že prejeli po pošti, v nasprotnem primeru pa si jo lahko ogledate tukaj.