Koprsko pristanišče je med večjimi japonskimi proizvajalci že dolgo poznana in prepoznana vstopna točka za japonske proizvode, predvsem avtomobile, elektroniko in tekoče tovore za trge srednje in vzhodne Evrope. Z novo direktno kontejnersko povezavo pa se možnosti za okrepitev sodelovanja še povečujejo. Zato je Luka Koper  31. maja 2012 organizirala srečanje z japonskimi obstoječimi in potencialnimi partnerji, ki so se ga udeležili tudi predstavniki nekaterih slovenskih logističnih podjetij. T.i. luškega dneva v Tokiu se je udeležilo več kot 50 poslovnih strank, jutri pa bomo podobno srečanje ponovili tudi v Osaki.
 
Pretovor japonskega blaga oziroma tovora za Japonsko se iz leta v leto povečuje. V lanskem letu smo pretovorili skupaj 120.000 ton blaga, pri čemer je zanimivo, da gre več blaga v izvozu za Japonsko kot v uvozu iz te države. Številke se naglo povečujejo predvsem pri kontejnerjih (8.000 TEU leta 2011) in z novo direktno kontejnersko povezavo Tokia in Osake s Koprom, ki je pričela voziti v začetku maja, pričakujemo porast pretovora. Dejstvo, da so v Kopru že prisotna velika imena japonske industrije, kot so Mitsubishi,Toyota, Honda, Suzuki, Sony, itd., je za Luko Koper dobra referenca pri iskanju novih strank.
 
Poslanstvo upravljavca pristanišča je tudi povezovanje logističnih akterjev, ki potem dejansko sklepajo posle, zato na dogodke, kakršen je luški dan na Japonskem vedno povabimo tudi slovenske logiste. Dogodkov so se tako udeležili tudi predstavniki nekaterih slovenskih podjetij, tako špediterjev kot organizatorjev oziroma upravljavcev železniških prevozov. Pri organizaciji je sodelovalo tudi slovensko veleposlaništvo na Japonskem, na čelu z veleposlanico Heleno Drnovšek Zorko.