Bile so  po vrsti, kot hiše v Trsti, bi rekli domačini za ladje, privezane danes zjutraj ob obalo sipkih tovorov. Skupaj smo jih našteli kar pet: Sol Trader, ladja s sojo,soljo, glinico in sintermagnezitom. Na fotografiji pa manjkate še dve ladji z desne strani bazena, in sicer ladja, ki je nakladala staro železo in ladja iz katere smo vozili avtomobile.