Jutri, v petek, 16. oktobra se prične javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru in okoljskega poročila za DPN.

Vsa dokumentacija bo razgrnjena od 16. oktobra do 15. novembra v prostorih Primorske gospodarske zbornice na Ferrarski ulici 2 v Kopru ter na Ministrstvu za okolje in prostor v Ljubljani.

Javna obravnava osnutka DPN pa bo potekala 22. oktobra v prostorih Fakultete za humanistične študije v Kopru.