Na uradnem obisku v Sloveniji se jev četrtek, 13.5.2021 mudil namestnik ministra in državnega podsekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Poljske, Pawel Jabłoński. Z gostiteljema, zunanjim ministrom Anžetom Logarjem in državnim sekretarjem na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislavom Raščanom so posebno pozornost namenili modernizaciji in izgradnji prometne in energetske infrastrukture v Srednji Evropi, s čimer imata obe državi velike načrte. Ena izmed ključnih tovornih povezav med Slovenijo in Poljsko je Baltsko-jadranski železniški koridor, ki je del evropskega prometnega TEN-T omrežja. Prav v luči sodelovanja na področju transporta je poljski državni podsekretar isti dan obiskal tudi Luko Koper, kjer smo gostom predstavili razvojne načrte in aktivnosti na poljskem trgu. Obe strani sta se strinjali, da povezava Slovenije in Poljske z Baltsko-jadranskim koridorjem odpira nove možnosti za razširitev gospodarskega sodelovanja, predvsem pa za večji pretok blagovnih tokov preko koprskega pristanišča. Luka Koper postaja za poljski trg vedno bolj zanimiva, predvsem južni del, kjer je močno skoncentrirana industrijska dejavnost. Glavne blagovne skupine, ki danes preko Kopra potujejo iz oziroma na Poljsko so kontejnerji (pretežno elektronske komponente), avtomobili, jeklarski proizvodi in hitropokvarljivo blago. V letu 2020 smo za poljski trg pretovorili 30.000 kontejnerskih enot (TEU). Predvsem za sredozemske destinacije je lahko Koper hitrejša alternativa severnim pristaniščem, čedalje več je tudi rednih železniških povezav do poljskih logističnih centrov, ki transportni poti preko Kopra izboljšujejo konkurenčni položaj.