Na 23. seji skupščine delničarjev Luke Koper, d.d. so delničarji za mandatno obdobje 4 let izvolili pet novih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu. 16. oktobra je potekala konstitutivna seja nadzornega sveta, člani pa so za predsednico izbrali Alenko Žnidaršič Kranjc, za namestnico predsednice pa Elen Twrdy.


Z leve: Mladen Jovičič, Nebojša Topič, Elen Twrdy, Stojan Čepar, Alenka Žnidaršič Kranjc, Žiga Škerjanc, Sabina Mozetič, Andrej Šercer, Rado Antolovič.

4. novembra je bil v skladu s sklepom nadzornega sveta javno objavljen razpis za izbiro dveh članov uprave Luke Koper, d.d., enega za področje financ in računovodstva ter drugega za področje operative in prodaje. Kandidati morajo svoje pisne prijave poslati na sedež družbe do 14. novembra 2013. Razpis je objavljen na spletni strani Luke Koper http://www.luka-kp.si/slo/medijski-koticek/arhiv-novic/3282.